przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 komunikaty

ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH,  INFORMUJE  ŻE Z  DNIEM 30.11.2016 R.  W  GODZINACH  POPOŁUDNIOWYCH URUCHOMIONO  PRZEJAZD  KOLEJOWY  W  MIEJSCOWOŚCI  WŁOSZAKOWICE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA   PRACY   NA   STANOWISKO   ZASTĘPCY   KIEROWNIKA   ZARZĄDU   DRÓG   POWIATOWYCH   W

LESZNIE, DOSTĘPNA  NA   STRONIE   INTERNETOWEJ  BIPu:   http://bip.zdp.leszno.pl/                                  

OD  DNIA  26.10.2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA "INSTAL-GŁOGÓW" SP. Z O. O. INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY CZAS ZAMKNIĘCIA CAŁOŚCIOWEGO DROGI POWIATOWEJ NR 3903P W MIEJSCOWOŚCI KRZYCKO MAŁE DO DNIA 31.12.2016 R. 

 

FIRMA "INSTAL- GŁOGÓW" SP. Z O. O. INFORMUJE, ŻE OD DNIA 20.09.2016 R. DO DNIA 30.11.2016 R. ZOSTANIE ZAMKNIĘTA CAŁOŚCIOWO DROGA POWIATOWA NR 3903P W MIEJSCOWOŚCI KRZYCKO MAŁE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ MAPĄ. 

INWESTOREM ZADANIA JEST GMINA ŚWIĘCIECHOWA, UL. UŁAŃSKA 4, 64-115 ŚWIĘCIECHOWA.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA STRABAG SP. Z O. O. INFORMUJE, ŻE OD DNIA 02.07.2016 R. NASTĄPI ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWYWANEJ DROGI POWIATOWEJ. DROGA BĘDZIE ZAMKNIĘTA, OBJAZD DO DĄBCZA BĘDZIE SKIEROWANY PRZEZ MIEJSCOWOŚCI RYDZYNA ORAZ NOWA WIEŚ. PRZEWIDYWANY TERMIN OTWARCIA DROGI DO RUCHU NASTĄPI W DNIU 09.07.2016 R.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

--------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA STRABAG SP. Z O. O. INFORMUJE, ŻE OD DNIA 30.03.2016 R. ROBOTY BĘDĄ PROWADZONE PRZY POZOSTAWIENIU NA DRODZE POWIATOWEJ JEDNEGO KIERUNKU RUCHU. DOSTĘPNY DLA RUCHU BĘDZIE JEDEN PAS DROGI. OBOWIĄZYWAĆ BEDZIE KIERUNEK: DROGA KRAJOWA NR 5- DĄBCZE. OBJAZD DO LESZNA Z MIEJSCOWOŚCI DĄBCZE PRZEZ M. NOWA WIEŚ.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

---------------------------------------------------------------------------------------

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, informuje że w dniu 16 marca 2016 r. zostaną rozpoczęte roboty drogowe związane z Przebudową drogi powiatowej nr 4801P na odcinku od drogi krajowej nr 5 do miejscowości Dąbcze.

 

W związku z powyższym w terminie od dnia 16 marca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi.

Z uwagi na powyższe prosi się kierujących pojazdami o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu drogowego. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
......................................................................................................................
 
 
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016

Podajemy Państwu do informacji, że sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016, należy kierować pod nr tel. (65)529-42-41, (65)526-61-86, (65)525-69-80, (65)525-69-84 lub nr tel. kom. 0-605-533-916 i 0-603-775-065.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 18 SIERPNIA 2015R. ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE ROBOTY DROGOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ORAZ REMONTEM CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH TWORZANICE, KOCIUGI ORAZ OPORÓWKO W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 17 SIERPNIA 2015R. ZOSTAŁY ROZPOCZĘTE ROBOTY DROGOWE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW NA PRZEPUSTY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ ODC. BRENNO-ZABORÓWIEC.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W TERMINIE OD DNIA 17 SIERPNIA 2015r. DO DNIA 30 LISTOPADA 2015R. WYSTĄPIĄ UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM SPOWODOWANE PROWADZONYMI ROBOTAMI DROGOWYMI.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 17 SIERPNIA 2015R. ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE ROBOTY DROGOWE ZWIĄZANE Z PODWÓJNYM POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM DRÓG POWIATOWYCH NR: 4787P Karchowo-Nowy Belęcin, 4793P Brylewo-Bielawy, 4797P Lubonia-Oporowo.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z  PRZEBUDOWĄ  DRÓG POWIATOWYCH NR 4781P (POMIĘDZY DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 432) I NR 4782P OD M. OSIECZNA DO M. BERDYCHOWO WYSTĘPUJĄ UTRUDNIENIA SPOWODOWANE WYŁĄCZENIEM Z RUCHU DROGOWEGO UL. FRANKIEWICZA W M. OSIECZNA ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 4782P NA ODCINKU BERDYCHOWO-OSIECZNA.

W ZWIAZKU Z POWYŻSZYM DOJAZD DO M. OSIECZNA Z KIERUNKU M. ŚWIERCZYNA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE PRZEZ M. GRODZISKO I M. ŁONIEWO.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE DOJAZD DO PARKINGU ZLOKALIZOWANEGO PRZY PLAŻY GŁÓWNEJ W M. OSIECZNA MOŻLIWY JEST WYŁĄCZNIE OD CENTRUM MIASTA.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 27 LIPCA DO DNIA 15 SIERPNIA 2015R. WYSTĄPIĄ UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM SPOWODOWANE PROWADZONYMI ROBOTAMI DROGOWYMI POLEGAJĄCYMI NA WYKONANIU PODWÓJNEGO POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA DROGI POWIATOWEJ NR 4787P KARCHOWO – NOWY BELĘCIN, NR 4793P BRYLEWO - BIELAWY, NR 4797P LUBONIA – OPOROWO.


W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO PRZESTRZEGANIA OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI.


ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 21 LIPCA 2015R. ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA Z WYKONAWCĄ ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW NA PRZEPUSTY ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4756P ODC. BRENNO- ZABORÓWIEC.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W TERMINIE OD DNIA 1 SIERPNIA 2015r. DO DNIA 30 LISTOPADA 2015R. WYSTĄPIĄ UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM SPOWODOWANE PROWADZONYMI ROBOTAMI DROGOWYMI.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 9 CZERWCA 2015R. ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA Z WYKONAWCĄ ROBÓT ZWIĄZANYCH

Z  PRZEBUDOWĄ DRÓG POWIATOWYCH NR 4800P I NR 4803P OD M. DĄBCZE DO RYNKU W M. RYDZYNA WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO I RONDA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W TERMINIE OD DNIA 23 CZERWCA 2015R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2015R. WYSTĄPIĄ UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

SPOWODOWANE PROWADZONYMI ROBOTAMI DROGOWYMI.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 1 CZERWCA 2015R. ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA Z WYKONAWCĄ ROBÓT ZWIĄZANYCH

PRZEBUDOWĄ  DRÓG POWIATOWYCH NR 4781P (POMIĘDZY DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 432) I NR 4782P OD M. OSIECZNA DO M. BERDYCHOWO.


W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W TERMINIE OD DNIA 1 CZERWCA 2015R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2015R. WYSTĄPIĄ UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM SPOWODOWANE
PROWADZONYMI ROBOTAMI DROGOWYMI.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, że od dnia 8 czerwca do dnia 11 lipca 2015 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane prowadzonymi w tym czasie robotami drogowymi polegającymi na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 4760P na odcinku Leszno - Święciechowa - Jezierzyce Kościelne.

W związku z powyższym prosi się kierujących pojazdami o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu drogowego, a w szczególności do przestrzegania ograniczenia prędkości.

Dla jadących z kierunku Leszna w kierunku Włoszakowic zaleca się objazd przez: Lasocice, Długie Stare, Piotrowice, Zbarzewo, natomiast dla jadących z kierunku Włoszakowic w kierunku Leszna zaleca się objazd przez: Krzyżowiec, Zbarzewo, Piotrowice, Długie Stare, Lasocice.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4797P na odcinku Lubonia - Oporówko

- Ogłoszenie

- Specyfikacje istotnych warunków zamówienia

- Szczegółowy wykaz drzew

------------------------------------------------------

(Nowe) Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4793P, 4794P, 4797P, 4788P 4767P, 4771P, 4769P, 3903P, 4774P, 4760P, 3822P, 4756P, 4777P, 4791P, 4759P na terenie powiatu leszczyńskiego

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży

- wykaz drzew - droga 4759P

- wykaz drzew - droga 4791P

- wykaz drzew - droga 3822P, 4756P

- wykaz drzew - droga 3903P, 4774P, 4760P

- wykaz drzew - droga 4771P, 4769P, 4777P, 4767P

- wykaz drzew - droga 4793P, 4794P, 4797P, 4788P

------------------------------------------------------

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4793P, 4794P, 4797P, 4788P 4767P, 4771P, 4769P, 3903P, 4774P, 4760P, 3822P, 4756P, 4777P, 4791P, 4759P na terenie powiatu leszczyńskiego

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży

- wykaz drzew - droga 4759P

- wykaz drzew - droga 4791P

- wykaz drzew - droga 3822P, 4756P

- wykaz drzew - droga 3903P, 4774P, 4760P

- wykaz drzew - droga 4771P, 4769P, 4777P, 4767P

- wykaz drzew - droga 4793P, 4794P, 4797P, 4788P

------------------------------------------------------

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 6263P oraz 4782P  na terenie powiatu leszczyńskiego oraz dokonanie nasadzeń zastępczych

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków

- wykaz drzew - droga 4782P

- wykaz drzew - droga 6263P

- wykaz drzew - droga 6263P_2_część

------------------------------------------------------

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4799P,  4791P, 4800P, 4775P, 4801P, 4802P, 3902P, 4787P oraz 4782P  na terenie powiatu leszczyńskiego oraz dokonanie nasadzeń zastępczych

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków

- wykaz drzew - droga 4791P, 4782P, 3902P, 4787P

- wykaz drzew - droga 4802P, 4801P, 4799P, 4775P, 4791P, 4800P

- wykaz drzew - droga 4782P

------------------------------------------------------

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4791P i 6263P na terenie powiatu leszczyńskiego oraz dokonanie nasadzeń zastępczych

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków

- wykaz drzew - droga 6263P

- wykaz drzew - droga 4791P

------------------------------------------------------

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4792P i 6263P na terenie powiatu leszczyńskiego oraz dokonanie nasadzeń zastępczych

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków

- wykaz drzew - droga 6263P

- wykaz drzew - droga 4792P

------------------------------------------------------

Uchwała - zajęcie pasa drogowego

Zimowe utrzymanie dróg

o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt